TÌM KIẾM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP VỚI 7 BƯỚC

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và hợp đồng​
Tính toán vật tư, triển khai mô hình sản xuất, thi công
Sản xuất​
Quy trình sơn
Chuẩn bị lắp ráp​
Đóng gói sản phẩm​
Lắp đặt sản phẩm và nghiệm thu
01

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và hợp đồng​

 • Nhận bản vẽ thiết kế​ từ từ bộ phận thiết kế.
 • Bóc khối lượng theo bản vẽ
 • Báo giá và tiến độ sản xuất cho đối tác.
 • Ký hợp đồng.
 • Khảo sát các kích thước hiện trạng.
 • Tính toán biện pháp thi công tối ưu trình CDT
 • Triển khai Shopdrawing 
 • Trình mẫu
02

Tính toán vật tư, triển khai mô hình sản xuất, thi công

 • Trên cơ sở bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công tiến hành tính toán tối ưu vật tư bằng phần mềm riêng
 • Chuyển thống kê cho bộ phận đặt hàng
 • Đặt  vật tư. 
 • Nhân viên kỹ thuật tiến hành mô hình các sản phẩm bằng phần mềm chuyên dụng 
 • Trình duyệt biện pháp thi công, sản xuất tối ưu nhất
03

Sản xuất​

 • Xuất lệnh sản xuất xuống nhà máy (số lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, thời gian)
 • Xuất file cho máy CNC cắt ván, xuất file sản xuất cho team sản xuất
 • Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm theo quy trình kiểm soát chất lượng của INEX.
 • Sản phẩm đạt chất lượng được dán tem, phân loại, đóng gói
04

Quy trình sơn

 • Ván/gỗ sau khi cắt thô chuyển qua phòng làm nguội
 • Xử lý bề mặt – chà nhám
 • Sơn lót lớp 1→ khô → chà nhám lót 1
 • Sơn lót lớp 2 → khô → chà nhám lót 2
 • Kiểm tra chất lượng bề mặt
 • Pha màu – theo tông màu được duyệt mẫu
 • Sơn hoàn thiện trên mẫu nhỏ → đạt → sơn hàng loạt
 • Kiểm tra bề mặt → đạt → đóng gói
05

Chuẩn bị lắp ráp​

 • Họp team thi công, triển khai biện pháp thi công lắp đặt trước khi ra công trình .
 • Xuất hàng cùng phiếu xuất kho vật tư, máy móc thi công
 • Vận chuyển tới công trình
 • Giám sát trưởng triển khai và chỉ đạo thi công ngoài công trình
06

Đóng gói sản phẩm​

 • Tất cả sản phẩm trước khi đóng gói đều được kiểm tra chất lượng, dán tem
 • Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, bảo vệ kỹ càng với nhiều lớp.
 • Chuyển hàng lên xe tải
07

Lắp đặt sản phẩm và nghiệm thu

 • Tiến hành lắp đặt sản phẩm tại công trình theo bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục
 • Nghiệm thu, bàn giao với khách hàng.